info@jivrajhealthcare.org
9:00am – 5:00pm
Title Image

OPD

Home  /  OPD
Speciality  Wise   OPD
Physician
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday Dr. Ramesh  Bavisi     Dr. Ketan Shah
Tuesday Dr. Hitesh  Patel     Dr. Aruna  Agarwal
Wednesday Dr. Ketan  Shah Dr. Ilesh Mehta   Dr. Trupti  Shah
Thursday Dr. Ramesh  Bavisi     Dr. Trupti  Shah
Friday Dr. Milan  Lekhadiya     Dr. Hitesh  Patel
Saturday Dr. Ramesh  Bavisi Dr. Ilesh Mehta   Dr. Padmanath Zinzuwadia
surgeon
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday Dr. R. N. Shah     Dr. Hanskumar  Patel
Tuesday Dr. Dhiraj  Mehta     Dr. Ashok  Gurjar
Wednesday Dr. Hanskumar  Patel     Dr. Mehul Mehta / Dr.Dhirne Sheth
Thursday Dr. R. N. Shah     Dr. Dharmesh  Modi
Friday Dr. Dhiraj  Mehta     Dr. Mehul Mehta
Saturday Dr. Dharmesh  Modi     Dr. Ashok  Gurjar / Dr.Dhirne Sheth
Orthopedic  Surgeon
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday Dr. Jigar B. Chhappan     Dr. Divyang  Dave
Tuesday   Dr. R. M. Shah   Dr. Pranav  Shah
Wednesday Dr. Bhargav Bhatt Dr. Ajay  Shah   Dr. Mehul Desai / Dr. Pranav Shah
Thursday Dr. Bhargav Bhatt     Dr. Jigar B. Chhappan
Friday   Dr. Ajay  Shah   Dr. Mehul Desai
Saturday   Dr. R. M. Shah   Dr. Divyang  Dave
 Joint  Orthopedic  Surgeon
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday   Dr. Rushi  Shah   Dr. Jitendra  Chaudhay
Tuesday   Dr. Yuvraj  Lakum   Dr. Mukesh  Shah
Wednesday Dr. Jitendra  Chaudhay     Dr. Dinesh  Thakkar
Thursday       Dr. A. Mavalankar
Friday Dr. Rushi  Shah     Dr. Mukesh  Shah
Saturday Dr. Dinesh  Thakkar     Dr. A. Mavalankar
Spine  Surgeon
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday Dr. Anil  Solanki     Dr. Hardik  Suthar
Tuesday Dr. Hriday Acharya     Dr. Subir  Jhaveri
Wednesday Dr. Sharvil  Gajjar     Dr. Mayur  Vala
Thursday Dr. Anil  Solanki     Dr. Hardik  Suthar
Dr. Hriday Acharya
Friday Dr. Nisarg  Parikh     Dr. Subir  Jhaveri
Saturday Dr. Nisarg  Parikh     Dr. Sharvil  Gajjar
Arthroscopy Hand Surgeon
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday   Dr. Nishith  Shah    
Tuesday        
Wednesday        
Thursday   Dr. Nishith  Shah    
Friday        
Saturday        
Gynecologist
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday Dr. Supriya  Dalal     Dr. Mona Modi
Tuesday Dr. Rini Acharya     Dr. Pragnesh  Shah
Wednesday Dr. Binduben  Shah     Dr. Harsh  Desai
Thursday Dr. Supriya  Dalal     Dr. Mona Modi
Friday Dr. Rini Acharya     Dr. Pragnesh  Shah
Saturday Dr. Binduben  Shah     Dr. Harsh  Desai
ENT
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday Dr. Manoj  Modi      
Tuesday Dr. Jayant  Patel Dr. Jagruti  Kothari   Dr. Saurin  R. Shah
Wednesday Dr. Shaishav  Sakhidas     Dr. Nilesh  Gandhi
Thursday Dr. Manoj  Modi      
Friday Dr. Jagruti  Kothari     Dr. Shaishav  Sakhidas
Saturday Dr. Jayant  Patel      
Neuro  Medicine
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday Dr. Malav  Gadani      Dr. Devashish  Vyas
Tuesday Dr.Priyank  Shah Dr. Heli  Shah   Dr. Bhagyadhan  Patel
Wednesday Dr. Malav  Gadani  Dr.Amit Bhatt   Dr. Devashish  Vyas
Thursday Dr. Suchit  Pandey     Dr. Amit Patanvadia
Friday Dr. Heli  Shah      
Saturday Dr. Suchit Pandey /      Dr. Amit Patanvadia
Dr. Priyank Shah
Neuro  Surgeon
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday Dr. Rushikesh  Gadhvi Dr. Y. C. Shah    Dr. Tushar  Soni
Tuesday Dr. Sandip  Shah     Dr. Suvidh  Turkhiya
Wednesday Dr. Brijesh  Panchal     Dr. Vipul Amin
Thursday Dr. Sandip  Shah Dr. Y. C. Shah    Dr. Ramil  Divanji
Friday Dr. Rushikesh  Gadhvi     Dr. Tushit  Mevada
Saturday Dr. Tushit  Mevada     Dr. Ramil  Divanji
Cardiologist
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday Dr. Tarun  Dave Dr. Prashant  Vazirani   Dr. Jayesh Raval / 
Dr. Kiran Prajapati
Tuesday Dr. Prakash Vazirani /     Dr. Sandarbh  Patel
 Dr. Jay M. Shah
Wednesday Dr. Tarun  Dave Dr. Prashant  Vazirani   Dr. Prakashveer Parikh / 
Dr. Sunil  Mehta 
Thursday Dr. Jay M. Shah     Dr. Subhash  Chaudhary
Friday Dr. Tarun  Dave /      Dr. Bhupesh  R. Shah / 
Dr. Subhash Chaurdhary Dr. Sandarbh  Patel
Saturday Dr. Anand  Shukla   Dr. Jay M. Shah   Dr. Prakashveer Parikh
Vascular  Surgeon
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday        
Tuesday        
Wednesday        
Thursday       Dr. Rajesh  Hydrabadi
Friday        
Saturday        
Shoulder  and  Elbow   Surgeon
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday        
Tuesday       Dr. Parag K. Shah
Wednesday        
Thursday        
Friday       Dr. Parag K. Shah
Saturday        
 Nephrologists
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday Dr. Rupen  Panchal Dr. Jay Shah   Dr. Ashay  Pandya
Tuesday Dr. Saurin  Dalal /      Dr. Rutul  Dave
Dr. J. M. Vakil
Wednesday Dr. Jagdeep  Shah      
Thursday Dr. Rupen  Panchal     Dr. Ashay  Pandya
Friday Dr. Saurin  Dalal   Dr. Jay  Shah   Dr. Rutul  Dave
Saturday Dr. Rutul  Dave       
Urologist
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday Dr. Rupesh  Shah     Dr. Ashish  Parikh
Tuesday Dr. Amit  Trivedi     Dr. Rohan  Patel
Wednesday Dr. Ashish  Parikh   Dr. C. P. Garg (2 to 3) Dr. Ishan  Shah
Thursday Dr. Rupesh  Shah     Dr. Amit  Trivedi
Friday Dr. Parth Nathwani     Dr. Rohan  Patel
Saturday Dr. Ishan  Shah Dr. Pragnesh  Patel   Dr. Parth Nathwani
Pediatrician
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday Dr. Devang  Parikh     Dr. Hasu  Patel
Tuesday Dr. Jayendra  Shah     Dr. Umesh  Buch
Wednesday Dr. Viraj  Patel     Dr. Saurin  Parikh
Thursday Dr. Parul  Nanavati     Dr. Hasu  Patel
Friday Dr. Jayendra  Shah     Dr. Saurin  Parikh
Saturday Dr. Viraj  Patel     Dr. Parul  Nanavati
Pediatric  Surgeon
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday        
Tuesday        
Wednesday        
Thursday       Dr. Parthiv  Shah
Friday        
Saturday Dr. Parthiv  Shah      
Pediatric  Orthopedic  Surgeon
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday        
Tuesday        
Wednesday        
Thursday Dr. Dhiren  Ganjwala      
Friday        
Saturday        
Pediatric  Neurologist
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday Dr. Rini  Lathiya      
Tuesday   Dr. Anand  S. Iyer    
Wednesday        
Thursday Dr. Varsha  Tripathi      
Friday        
Saturday        
Pediatric  Psychiatrist
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday        
Tuesday        
Wednesday   Dr. Param  Shukla (11 to 1)    
Thursday        
Friday        
Saturday        
Pediatric  Urologist
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday        
Tuesday        
Wednesday        
Thursday Dr. Mitul  Patikh      
Friday        
Saturday        
Pediatric  Nephrologist
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday       Dr. Disha  Bhatt
Tuesday       Dr. Rashi  Gupta
Wednesday       Dr. Disha  Bhatt
Thursday        
Friday       Dr. Rashi  Gupta
Saturday        
Gastroenterologist
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday Dr. Parth  Shah     Dr. Dhaval Gupta (4 to 5)
Tuesday Dr. Chirag  N. Shah     Dr. Umang  Rathi (4 to 5)
Wednesday Dr. Dhaval Gupta Dr. Kaivan  Shah   Dr. Shreya  Butala
Thursday Dr. Kaivan  Shah     Dr. Bhumit  Patel
Friday Dr. Parth  Shah      
Saturday Dr. Bhumit  Patel Dr. Shreya  Butala   Dr. Shreya  Butala
Gastro Surgeon
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday   Dr. K.S. Purohit   Dr. Nirav Vakani
Tuesday Dr. Amit  Shah     Dr. Nirav Vakani
Wednesday   Dr. K.S. Purohit   Dr. Anish  Nagpal
Thursday Dr. Anish  Nagpal      
Friday Dr. Amit Shah      
Saturday Dr. Vismit  Joshipura     Dr. Suril  Vithlani
Plastic  Surgeon
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday Dr. Parag J. Kothari     Dr. Devesh  Mehta (4 to 5)
Tuesday Dr. Bishan Mahadeviya     Dr. Milind  Mehta
Wednesday Dr. Dhruven Desai Dr.S. Raibagkar   Dr. Devesh  Mehta (4 to 5)
Thursday       Dr. Parag J. Kothari (3 to 4-30)
Friday Dr. Devesh  Mehta      Dr. S. Raibagkar (4 to 5)
Saturday Dr. Dhruven Desai     Dr. Milind  Mehta
Onco  Surgeon
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday Dr. Hemant  Shukla     Dr. Rushit  Dave
Tuesday Dr. Kiran Kothari      Dr. Rupesh  Modi
Wednesday Dr. Mona Shah(Onco.Gynec)      
Thursday Dr. Hemant  Shukla     Dr. Rushit  Dave
Friday Dr. Kiran Kothari      Dr. Rupesh  Modi
Saturday Dr. Mona Shah(Onco.Gynec)      
Onco  Hematology
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday   Dr. Himal  Shah    
Tuesday       Dr. Ekta  Vala
Wednesday        
Thursday   Dr. Himal  Shah    
Friday       Dr. Ekta  Vala
Saturday        
Endocrinology
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday Dr. Bansi  Saboo      
Tuesday Dr. Dipal Parekh     Dr. Vivek  Arya
Wednesday Dr. Shalin Shah      
Thursday Dr. Bansi  Saboo      
Friday Dr. Vivek  Arya Dr. Premal  Thakor    
Saturday Dr. Shalin  Shah      
Skin
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday Dr. Panna  Shah     Dr. Julie  Desai
Tuesday Dr. Devansh  Shah     Dr. Seema  Desai
Wednesday Dr. Jayshri  Ganatra     Dr. Stuti  Vyas
Thursday Dr. Julie  Desai     Dr. Devansh  Shah
Friday Dr. Panna  Shah     Dr. Seema  Desai
Saturday Dr. Stuti  Vyas     Dr. Jayshri  Ganatra
Rheumatology
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday Dr. Dhaivat  Shukla      
Tuesday        
Wednesday Dr. Dhaivat  Shukla     Dr. Anuj  Shukla
Thursday        
Friday        
Saturday        
Allergy
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday        
Tuesday Dr. Raj  Bhagat      
Wednesday Dr. Gautam  Bhagat      
Thursday Dr. Raj  Bhagat      
Friday Dr. R. K. Shah      
Saturday       Dr. Gautam  Bhagat
Pulmonary  Medicine
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday Dr. Nalin Zaveri   Dr. Vaishal  Sheth   Dr. Pankaj  Chauhan
Tuesday        
Wednesday   Dr. Vaishal  Sheth     
Dr. Janak Bhavsar 
Thursday Dr.Harendra  Thakkar     Dr. Nalin Zaveri  
Friday Dr. Gopal  Raval      
Saturday Dr.Harendra  Thakkar      
Psychiatrist  
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday        
Tuesday Dr. Parul  Desai     Dr. Sweta  Parikh
Wednesday Dr. Hemang  Desai      
Thursday        
Friday Dr. Hemang  Desai     Dr. Sweta  Parikh
Saturday Dr. Parul  Desai      
Ophthalmologist  
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday Dr. Wasea  Akunji – Ophthalmologist     Dr. Hem  S.  Desai – Ophthalmologist
Dr. Rutul  Patel – Retina Specialist
Tuesday Dr. Hem Desai – Ophthalmologist Dr. Hard Shah    Dr. Deval  Shah – Ophthalmologist
Retina Specialist
Wednesday Dr. Tejas Mehta – Ophthalmologist     Dr. Swapnil  Joshi – Ophthalmologist
Dr. falguni  Chudasama – Retina Specialist
Thursday Dr. Wasea  Akunji – Ophthalmologist     Dr. Hem  S.  Desai – Ophthalmologist
Dr. Harshit Shah – Orbit, Oculoplasty  and Ocular Oncology  Surgeon Dr. Rutul  Patel – Retina Specialist
Friday Dr. Hem Desai – Ophthalmologist     Dr. Deval  Shah – Ophthalmologist
Saturday Dr. Wasea  Akunji – Ophthalmologist     Dr. Swapnil  Joshi – Ophthalmologist
Dental  
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday Dr. Parth  Desai Dr. Mitali  Patel   Dr. Harsh  Shah
Tuesday Dr. Alka  Shah Dr. Shaurya  Gandhi   Dr. Sachi  Patel
Wednesday Dr. Parth  Desai Dr. Mitali  Patel   Dr. Shefali  Choksi
Thursday Dr. Arvind  Shah Dr. Shaurya  Gandhi    Dr. Sachi  Patel
Friday Dr. Alka  Shah   Dr. Parth  Desai (1-30 pm to 3 pm) Dr. Shefali  Choksi
Saturday Dr. Vaishali  Parekh Dr. Roshni  Raising   Dr. Arvind  Shah
Maxillofacial  Surgeon  
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday   Dr. Shrinand Mankiwala    
Tuesday       Dr. Ankita  Middha
Wednesday        
Thursday       Dr. Ankita  Middha
Friday   Dr. Shrinand Mankiwala    
Saturday       Dr. Aniket  Kansara
Ayurvedik    
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday Dr. Hemendra  Khamar      
Tuesday        
Wednesday        
Thursday Dr. Prerak  Shah      
Friday        
Saturday        
Homeopathic    
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday Dr. Mital  Joshi      
Tuesday Dr. Krupali  Satyavadi     Dr. Bipin  Gurjar
Wednesday Dr. Mital  Joshi      
Thursday        
Friday        
Saturday       Dr. Krupali  Satyavadi
Pain  Specialist    
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday       Dr. Agam  Gargia
Tuesday        
Wednesday        
Thursday Dr. Agam  Gargia      
Friday        
Saturday        
Hepatology    
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday        
Tuesday        
Wednesday        
Thursday       Dr. Tanmay  Vyas
Friday        
Saturday        
Clinical  Psychiatrist      
  9  to 11 11 to 1 1 to 3 3  to  5
Monday
Tuesday
Wednesday   Dr. Pallavi Kapadia    
Thursday Hemali  Parikh      
Friday   Dr. Pallavi Kapadia    
Saturday        
   
DR JIVRAJ MEHTA SMARAK HEALTH FOUNDATION – OPD TIME TABLE
SPECIALITY TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY
             
Medicine 9 to 11 Dr. Ramesh Bavishi Dr. Hitesh Patel  Dr. Ketan Shah Dr. Ramesh Bavishi Dr. Milan Lekhadia Dr. Ramesh Bavishi 
11 to 1 Dr. Ramesh Bavishi Dr.Paresh C. Parikh  Dr. Ilesh Mehta Dr. Ramesh Bavishi Dr.Paresh C. Parikh  Dr. Ilesh Mehta 
1 to 3   Dr.Mayur Shah        
3 to 5 Dr.Dhaivat Desai Dr.Aruna Agrawal Dr. Trupti Shah  Dr. Trupti Shah  Dr.Hitesh Patel Dr.Padamnabh Zinzuwadia
9 to 5            
Surgeon 9 to 11   Dr. Dhiraj Mehta Dr. Hanskumar Patel   Dr. Dhiraj Mehta Dr. Ashok Gujjar  / Dr.Dhiren Sheth
11 to 1            
1 to 3            
3 to 5 Dr. Hanskumar Patel Dr. Ashok Gurjar Dr. Mehul Mehta / Dr. Dhiren Sheth Dr. Dharmesh Modi Dr. Mehul Mehta  
9 to 5
Orthpedics surgeon 9 to 11 Dr. Jigar B. Chappan Dr. R.M.Shah  Dr. Bhargav Bhatt  Dr. Bhargav Bhatt    
11 to 1   Dr. R.M.Shah  Dr.Ajay Shah Dr. R.M.Shah  Dr.Ajay Shah Dr. R.M.Shah 
1 to 3 Dr.Vijal Modi Dr.Snehal J.Shah   Dr.Vijal Modi Dr.Snehal J.Shah  
3 to 5 Dr.Divyang Dave Dr.Pranav Shah Dr.Mehul Desai/Dr.Pranav Shah Dr.Jigar B.Chappan Dr.Mehul Desai Dr.Divyang Dave
9 to 5 Dr.Padmanabh Vora Dr.Padmanabh Vora Dr.Padmanabh Vora Dr.Padmanabh Vora Dr.Padmanabh Vora Dr.Padmanabh Vora
Joint Ortho Surgeon 9 to 11 Dr.Ankit Kamothi (1 to 3)   Dr. Jitendra Chaudhry Dr.Ankit Kamothi (1 to 3) Dr. Rushi Shah Dr. Dinesh Thakkar
11 to 1 Dr. Rushi Shah /Dr.Rajdeepsinh Jadeja(1 to 3)     Dr.Rajdeepsinh Jadeja(1 to 3)    
3 to 5   Dr.Mukesh Shah Dr.Dinesh Thakker Dr.A.Mavlankar Dr.Mukesh Shah Dr.A.Mavlankar
Spine (Ortho) 9 to 11   Dr. Hriday Acharya Dr. Sharvil Gajjar Dr. Anil Solanki Dr. Nisarg Parikh Dr. Nisarg Parikh
11 to 1            
1 to 3 Dr. Anil Solanki/Dr.Harshil A.Patel (1 to 3)          
3 to 5 Dr Hardik Suthar Dr. Subir Zaveri Dr. Mayur Vala (3 to 4.30) Dr. Hardik Suthar / Dr.Hriday Acharya Dr. Subir Zaveri Dr. Sharvil Gajjar
9 to 5            
ArthroScopy 11 to 1  Dr. Nishit Shah Dr.Sapan Vora   Dr. Nishith Shah  Dr.Harshil Patel/Dr.Sapan Vora  
Foot & Ankle Surgeon 1 to 3     Dr.Dhimant Patel   Dr.Dhimant Patel  
Gynecology 9 to 11 Dr. Supriya Dalal  Dr. Rini Acharya Dr. Binduben Shah Dr. Supriya Dalal (9 to 10.30)  Dr.Rini Aacharya Dr. Binduben Shah
11 to 1 Dr.Kiran Shah Dr. Pragnesh Shah Dr. Kiran Shah Dr.Pragnesh Shah Dr. Kiran Shah Dr.Manisha Doshi
1 to 3 Dr.Kshama Shah Dr. Foram Vora Dr. Astha Mehta    Dr. Kshama Shah Dr.Rajesh Somani
3 to 5   Dr.Keyur Seth Dr. Harsh Desai   Dr. Foram Vora Dr. Harsh Desai
9 to 5 Dr.Surbhi Arya Dr.Surbhi Arya Dr.Surbhi Arya Dr.Surbhi Arya Dr.Surbhi Arya Dr.Surbhi Arya
E.N.T 9 to 11 Dr. Manoj Modi Dr. Jayant Patel  Dr. Shaishav Sakhidas  Dr. Manoj Modi Dr. Jagruti Kothari  Dr. Jayant Patel
11 to 1 Dr.Chirag Vaghela Dr.Jagruti Kothari Dr.Chirag Vaghela   Dr.Chirag Vaghela  
3 to 5 Dr.Shamik Mehta Dr.Saurin R.Shah Dr. Nilesh Gandhi Dr.Shamik Mehta Dr. Shaishav Sakhidas  
Neuromedicine 9 to 11 Dr. Malav Gadani  Dr. Priyank Shah  Dr. Malav Gadani  Dr. Suchit Pandey Dr. Heli Shah/Dr.Dhaivat Dalal Dr. Suchit Pandey / Dr. Priyank Shah
11 to 1 Dr.Apurva Patel (10 to 12) Dr.Heli Shah Dr.Apurva Patel (10 to 12) Dr. Amit Patanwadia   Dr. Amit Patanwadia
3 to 5 Dr.Dhaivat Dalal ( 1to 3) Dr.  Bhagyadhan Patel      
Neurosurgeon 9 to 11   Dr. Sandip S. Shah   Dr.Sandip Shah Dr.  Rushikesh Gadhvi (11 to 1) Dr. Trushit Mevada
11 to 1 Dr.Rushikesh Gadhavi ( 11 to 1) Dr. Y.C.Shah (1 to 3) Dr.Mukesh Patel   Dr. Y.C.Shah (1 to 3) Dr.Mukesh Patel  
3 to 5 Dr. Tushar Soni  Dr. Suvidh Turakhiya  Dr. Vipun Amin   Dr. Tushit Mevada Dr.Varshesh Shah ( 1 to 3)
9 to 5 Dr. Hardik Darji Dr. Hardik Darji Dr. Hardik Darji Dr. Hardik Darji Dr. Hardik Darji Dr. Hardik Darji
Cardiology 9 to 11 Dr. Tarun Dave  Dr. Prakash Vazirani/Dr. Jay M. shah Dr. Tarun Dave  Dr.Jay M.Shah Dr. Tarun Dave / Dr. Subhash Chaudhri  Dr. Anand Shukla  
11 to 1 Dr. Prashant Vazirani Dr.Sandarbh Patel Dr. Prashant Vazirani Dr.Sandarbh Patel   Dr.Jay M.Shah
3 to 5 Dr. Jayesh Raval Dr.Kiran Prajapati Dr.Prakashveer Parikh/Dr.Sunil Mehta Dr.Subhash Chaudhry Dr.Bhupesh Shah Dr.Prakashveer parikh
9 to 5 Dr.Krunal Patel Dr.Krunal Patel Dr.Krunal Patel Dr.Krunal Patel Dr.Krunal Patel Dr.Krunal Patel
Shoulder & Elbow Surgeon 3 to 5   Dr. Parag Shah     Dr. Parag K Shah  
Vascular Surgeon 3 to 5       Dr.Rajesh Hadrabadi Dr.Manish Raval  
Nephrology 9 to 11   Dr. Saurin Dalal / Dr. J. M.Vakil Dr. Jagdeep shah   Dr.Saurin Dalal Dr. Rutul Dave
11 to 1 Dr.Jay H. Shah       Dr.Jay H. Shah  
3 to 5 Dr.Ashay Pandya Dr. Rutul Dave   Dr.Ashay Pandya    
9 to 5 Dr.Rupen Panchal Dr.Rupen Panchal Dr.Rupen Panchal Dr.Rupen Panchal Dr.Rupen Panchal Dr.Rupen Panchal
Urology 9 to 11 Dr. Rupesh Shah Dr.Priyank Shah Dr. Ashish Parikh Dr. Rupesh Shah Dr. Parth Nathwani   Dr. Ishan Shah
11 to 1           Dr.Pragnesh Patel
1 to 3     Dr.C.P Garg      
3 to 5 Dr.Ashish Parikh Dr.Rohan Patel Dr.Ishan Shah Dr.Priyank Shah Dr.Rohan Patel Dr.Parth Nathwani
Paediatrics 9 to 11 Dr. Devang Parikh Dr. Jayendra Shah Dr. Viraj Patel Dr. Parul Nanavati Dr. Jayendra Shah Dr. Viraj Patel
11 to 1 Dr.Jagdish Gohil Dr.Pramod Shah Dr.Jagdish Gohil Dr.Jagdish Gohil Dr.Pramod Shah Dr.Jagdish Gohil
1 to 3 Dr.Jagdish Gohil Dr.Jagdish Gohil Dr.Jagdish Gohil Dr.Jagdish Gohil Dr.Nisarg Shah Dr.Jagdish Gohil
3 to 5 Dr. Hasu Patel Dr. Umesh Buch Dr.Jagdish Gohil Dr. Hasu Patel Dr. Saurin Parikh Dr. Parul Nanavati
Paediatrics Surgeon 9 to 11   Dr.Taha Daginawala     Dr.Taha Daginawala Dr.Parthiv Shah
3 to 5       Dr.Parthiv Shah    
Paediatrics Ortho Surgeon 9 to 11       Dr. Dhiren Ganjwala    
Paediatrics Neurologist 9 to 11       Dr. Varsha Tripathi Dr. Zulfikar Luhar  
11 to 1   Dr. Anand S. Aiyar (10  to 12)        
Paediatrics Physiatrist 11 to 1     Dr. Param Shukla  (11 to 1)